آزمایش
بارداری

آزمایش خون بارداری بر اساس اندازه گیری میزان دقیق هورمون گنادوتروپین جفتی انسان (HCG) انجام می‌شود و بر اساس آن تشخیص بارداری صورت می‌گیرد.

دانلود نسخه

آزمایش
​​​​​​​پاپ اسمیر

ازجمله آزمایش‌های غربال‌گری است که برای تشخیص سرطان یا عواملی که منجر به سرطان گردن رحم خواهند شد، با نمونه برداری و آزمایش سلول‌شناسی گردن رحم دستگاه تولید مثلی زنان انجام می‌گیرد.

دانلود نسخه

بیماری‌های آمیزشی یا عفونت‌های منتقله آمیزشی نامی کلی برای بیماری‌های گوناگونی مانند زگیل تناسلی است که از طریق انواع روش‌های آمیزش جنسی (دهانی، مهبلی، مقعدی) انتقال پیدا می‌کنند.

آزمایش
​​​​​​​​عفونت‌های مقاربتی (STI)

دانلود نسخه