انواع آزمایشگاه‌های پزشکی

حتما تا به حال واژه آزمایشگاه را به شیوه‌های مختلفی در قالب آزمایشگاه تشخیص طبی، آزمایشگاه پاتوبیولوژی، آزمایشگاه پاتولوژی شنیده‌اید. افراد با اینکه احتمالا بسیار زیاد با این آزمایشگاه‌ها در ارتباط بوده‌اند ولی فرق آنها را معمولا نمی‌دانند که در این مبحث قصد داریم به طور خلاصه به توضیح هریک و دامنه فعالیت‌های آنها بپردازیم.

 

آزمایشگاه تشخیص طبی

آزمایشگاه تشخیص طبی که نیازمند مجوز وزارت بهداشت و درمان می‌باشد شامل بخشهایی است که در آن روی نمونه‌های خون، ادرار، مدفوع، خلط، زخم و امثال اینها انجام می‌شود. بخشهای آزمایشگاه تشخیص طبی شامل بخش هماتولوژی، سرولوژی، هورمون شناسی، بیوشیمی، میکروب شناسی، الایزا و اسپرمو گرام می‌باشد و افرادی که در این بخشها کار می‌کنند دارای مدرک علوم آزمایشگاهی یا میکروبیولوژی می‌باشند.

آزمایشگاه پاتولوژی

کلمه پاتولوژی از دو بخش Patho  و logy تشکیل شده وبه معنای آسیب شناسی می‌باشد. به متخصصانی که در این آزمایشگاه کار می‌کنند پاتولوژیست می‌گویند. در این آزمایشگاه‌ها هریک از بافتهای بدن یا مایعات می توانند از نظر میکروسکوپی بررسی شده و از نظر اختلالات ژنتیکی و تغییرات ژنتیکی ارزیابی شوند و علل ایجاد آنها مورد بررسی قرار بگیرد. علم پاتولوژی خود شامل بخشهای گوناگون از جمله علت شناسی، ریخت شناسی، مکانیسم ایجاد و اهمیت آن از نظر بالینی می‌باشد. این بخش بیشتر در تشخیص سرطان کاربرد دارد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی

برخی آزمایشگاهها که پیشرفته می‌باشند و از نظر فضای آزمایشگاه و دستگاهها گسترده  تر می‌باشند ممکن است  آزمایشات تشخیص طبی و پاتولوژی را باهم داشته باشند که به آنها پاتوبیولوژی می‌گویند که مسلما در هرقسمت افراد متخصص مربوط به آن بخش در آن مشغول به فعالیت هستند.


بامراجعه به:

http://azadilab.com/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C/