آزمایش Co-testing (آزمایش همزمان پاپ‌اسمیر و زگیل تناسلی)

بسم الله الرحمن الرحیم

 

قبل از هر چیز لازم است بدانیم آزمایش پاپ اسمیر (Pap smear) نوعی بررسی سلولی برای شناسایی تغییرات احتمالی سلول های دهانه ی رحم است و آزمایش HPV تشخیص وجود ویروس پاپیلوما (یا زگیل تناسلی) در این بافت است.

بسته به صلاحدید پزشک می توانید همزمان هم آزمایش پاپ‌اسمیر و هم آزمایش HPV را با یک بار نمونه گیری انجام دهید. به انجام همزمان تست پاپ اسمیر و تست زگیل تناسلی Co-testing می‌گویند و روشی برتر برای یافتن زود هنگام سرطان دهانه ی رحم و ضایعات پیش بدخیمی در زنان بالای ۳۰ سال می باشد.

توضیحات بیشتر:

طبق آخرین گایدلاین انجمن کولپوسکوپی و سرویکال پاتولوژی آمریکا (ASCCP) بهترین استراتژی برای غربالگری سرطان سرویکس (دهانه رحم)، آزمایش Co-testing، یعنیانجام همزمان سیتولوژی (پاپ‌اسمیر) و HPV (زگیل تناسلی) در یک نمونه جمع آوری شده از ترشحات واژن و سرویکس می باشد.

اگر متعاقب یک نمونه پاپ اسمیر غیرطبیعی بخواهیم تست HPV انجام دهیم بدلیل آنکه منبع سلولهای اپیتلیال در دو مرحله متفاوت شده است به آن Reflex HPV  می گویند، که حساسیت کمتری نسبت به Co-testing دارد. در این روش حتمأ باید از یک روش مورد تأئید FDA برای اندازه گیری HPV استفاده نمود.


با مراجعه به: